17 mai  2004
Mange gjenkjennende nikk blant gamle og unge mopedkjennere etter at klubben ankom 17.mai feiring på Haneborgskolen
Norges rrasskkesste comet ble innhentet av kara på 17.mai tur. Etter kraftig pådrag ned Leirtaket påfulgt av et kraftig smell på slettene stoppa cometen ved Furu'ne.
Cometfører Roswell hadde sekundet etter funnet Norges første usynlige glødeputt.
Etter videre feilsøkning ble det konkludert med at det var en elektrisk feil og at datalinja fra styringsenheten hadde gått rett til jord via ledningen på styret.
og "uteserveringen" åpnet nok en gang...